Elindult az EOHUB projekt: nemzetközi hálózat az illóolajok szakoktatásáért

Új kihívások előtt az illóolaj ágazat

Az EU Erasmus+ pályázati társfinanszírozásban, 2019-2021. között, megvalósuló projekt az EOHUB betűszó nevet kapta, ami „The European HUB on New Challenges in the Field of Essential Oils”; magyarul „Új Kihívások az Illóolaj Ágazat Területén Európai Hálózata” részletesen kiírt nevet takarja.

A 2018-ban alakult, új oktatási hálózat, mely a gyógynövényes szakma számára fontos, oktatási kezdeményezést takar azzal a céllal, hogy korszerű, innovatív szakismeretek oktatása révén, további lendületet adjon az illóolaj szakterület fejlődéséhez. 

Az EOHUB projektben résztvevő négy EU-tagországot képviselő, oktatási, kutatási és vállalati résztvevők felvállalt célja, hogy „katalizátorai” legyenek ennek a szép, de ugyanakkor nagy kihívásnak. Konferecia és szakmai látogatás is történt részvételükkel.

Mi is az illóolaj?

Sokrétű biológiai hatásuk miatt, a levegő hőmérsékletén, közismereten illó halmazállapotú illóolajok (angolul: essential oils, rövidítve EOs) életünk legkülönbözőbb területén játszanak fontos szerepet. Felhasználási területük is sokrétű, kiterjed az élelmiszer- és italiparra, a kozmetikumok és illatszerek gyártására, de ide sorolhatók az aromaterápiában, otthoni egészségügyi felhasználásuk is.  A növények sokféle másodlagos anyagot, un. másodlagos anyagcsereterméket termelnek. Ezek egyik fontos csoportját képezik az illóolajok (angolul: essential oils, rövidítve EOs), amelyek. Antimikrobiális (gomba és baktériumölő) hatásuk lehetőséget ad számos további innovatív felhasználási növényvédelmi lehetőségnek is, amelyek közül a korszerű bioorganikus termények előállításában való szerepük kiemelendő. Élelmiszer- és újabban takarmány-adalék formájában való felhasználási lehetőségeik szinte megszámlálhatatlanok.

Illóolajok a növényvilágban

A növényvilágban mintegy 24 olyan növénycsalád található, amelyik több mint egy, és további 40 olyan növénycsalád található, amelyik csak egy illóolajat termelő nemzetség található (Protzen and Hose, 1993). Mindezen statisztikák ellenére, általánosan elfogadott az a nézet, hogy szinte minden, növény tartalmaz illóolajat, még ha egészen kis mennyiségben is.  Érdemes tudni, hogy az illóolajok – hasonlóan a növények által szintetizált egyéb anyagcseretermékekhez - sokféle kémia vegyületből épülnek fel, jóllehet mindegyikük fő összetevője a szén, hidrogén és oxigén. A legtöbb illóolaj, a terpén-származékok, szintézisében, az öt szénatomot tartalmazó molekula, az izoprén tekinthető kiindulási anyagnak (prekurzor). Az illóolajokban azonban megtalálhatók egyéb fontos összetevők is, mint például a) alkoholok, b) aldehidek, c) észterek, d) éterek, e) ketonok, f) fenolok is. 

Az illóolajok sokféleségét, előállításuk, feldolgozásuk és felhasználásuk sokrétűségét illusztrálja, hogy már a legegyszerűbb illatanyagokat szolgáltató, természetben előforduló monoterpének (menta, kakukkfű illatanyagai) száma is több százra tehető. 

Sokfélék az illóolajok képződését befolyásoló tényezők

Hasonlóképpen rendkívül sokrétűek az illóolajok képződését befolyásoló tényezők is. Talán kevéssé ismert, hogy a környezeti (ökológiai) tényezőkön túl, a növényekből kinyerhető illóolajok mennyisége és minősége (összetétel) jelentős mértékben változhat a kinyerésre felhasznált növényi szervek, a növény fejlettségi állapota (fenofázis), de a termesztési és feldolgozási (pld. desztilláció) módszerektől függően is.

Az EOHUB projekt jelentősége

A világ illóolaj-termelésére vonatkozóan csak becslések állnak rendelkezésre. Egy 1999-es adat szerint, a terpentin-ből előállított illóolajokat leszámítva, a világ összes illóolaj-termelése mintegy 15 – 50 ezer tonnára volt tehető, aminek 90 %-át csupán 15 növényfaj adja (Baser, 1997). Az így előállított illóolajok mind hagyományos, mind nem-hagyományos formában kerülnek felhasználásra.

Az illóolajok mindennapi életünk szinte minden területét érintő, de az előzőekben csupán vázlatosan ismertetett hatásait és ebből adódó jelentőségét áttekintve, könnyen belátható, hogy a korszerű környezetbarát, önfenntartó, innovatív illóolaj-előállítással és felhasználással kapcsolatos ismeretek oktatása/terjesztése és meghonosítása általános érdekünk.

A GYSZT internetes hírei között rendszeres tájékoztatást fogunk adni a projekt megvalósításáról, a jelenleg még kidolgozás alatt álló oktatási/tanfolyami lehetőségekről, de tájékoztatás található az EOHUB web-lapon is.

A konzorcium céljai megvalósítása érdekében arra törekszik, hogy minél szélesebb körben terjessze az illóolajokkal kapcsolatos korszerű, innovatív ismereteket, ezért örömmel hív minden érdeklődőt, hogy csatlakozzon az egyre bővülő, ingyenes internetes hálózatához a https://eohubbio.eu/join/ címen.

Dr. Máthé Ákos ny. egyetemi tanár, 

EOHUB Partner