Gyógynövényismerő és -felhasználó szakirányú továbbképzés

2022. februárjában indul a továbbképzés a MATE Gyógy- és Aromanövények Tanszékén

A felsőfokú tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik a szakirányú továbbképzés elvégzését követően képesek helytállni a gyógynövény ágazat különböző területein, legyen szó gyógynövénytermesztésről és feldolgozásról, gyógytermék előállításról vagy egészségturizmusról.

A szakirányú továbbképzésben szakmérnöki és nem szakmérnöki képzés is végezhető a jelentkező előképzettségének függvényében, a megszerezhető szakképzettség ez alapján gyógynövényalkalmzási szakmérnök, illetve gyógynövény alkalmazási szakember.

A gyógynövényismerő és -felhasználó szakon folytatott képzés során naprakész, korszerű és gyakorlatias tudásanyag kerül átadásra, mely elősegíti olyan szakemberek képzését, akik hosszabb távon szeretnének gyógynövények termesztésével foglalkozni kis- és nagyüzemi körülmények között, valamint ismereteket szerezni a gyógynövények felhasználásának lehetőségeiről és módozatairól.

A továbbképzésben a hallgatók az alábbi szakmai kompetenciákat sajátíthatják el: gyógynövény felhasználás alapjai és alapfogalmai; növényi drogok jelentősége a betegségmegelőzésben; növényi drogok hatóanyagai és azok felhalmozódását befolyásoló tényezők; korszerű gyógynövény-gyűjtési és termesztési ismeretek (bio- és ökológiai gazdálkodás lehetősége); gyógynövények elsődleges feldolgozása; gyógynövények másodlagos feldolgozása; gyógynövény-alapú termékek forgalomba hozatalának lehetőségei; minőségbiztosítás; gyógy- és fűszernövényekhez kapcsolódó pályázati rendszerek és jogszabályi háttér; gyógynövények felhasználásának lehetőségei – alapvető fitoterápiás ismeretek. Ezen kívül számos módszertani kompetencia is nagy hangsúlyt kap a képzésben, így a tudományos szakirodalom követésének és kritikai elemzésének képessége; tudományosan megalapozott racionális értékelés; az egyénre szabott tanácsadás képessége; ok-okozat összefüggések feltárásának és alkalmazásának képessége.

A képzés 2 féléves, levelező munkarendben indul 2022. február 15-én, önköltséges finanszírozással kerül indításra. 

A jelentkezés az alábbi linken lehetséges, 2022. január 14-ig.

További információk a képzésről.