GYSZT közgyűlés 2021

Meghívó

2021. május 27-én tartja évi rendes közgyűlését a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács.

közgyűlési MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács rendes évi közgyűlésére, amelyet a járványhelyzetre tekintettel és a veszélyhelyzetre vonatkozó 502/2020. Kormányrendeletben foglalt lehetőséggel és felhatalmazással élve

2021. május 27-én, csütörtökön 9:00 órakor

online tartunk.

 

 

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló a 2020. évi szakmai tevékenységről
  2. Beszámoló a 2020. évi gazdálkodásáról, ezen belül az elnök jelentése a vagyoni helyzetről
  3. A 2021. évi szakmai munkaprogram elfogadása
  4. A 2021. évi költségvetés elfogadása
  5. Egyebek

 

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele (50% + 1 fő) személyesen vagy képviselője (meghatalmazottja) útján részt vesz. Amennyiben az összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a Közgyűlést ugyanúgy online, változatlan napirenddel, 10 órakor tartjuk (megismételt Közgyűlés), mely a részt vevő (illetve képviselt) tagok számától függetlenül is határozatképes.

 

Részvételére feltétlenül számítunk. Amennyiben a részvételében akadályoztatva van, kérem, hogy –lehetőség szerint– szíveskedjék meghatalmazással gondoskodni a Közgyűlésen való képviseletéről. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Meghatalmazás adható a GYSZT másik két tagjának is, egy tag legfeljebb másik három tagot képviselhet a Közgyűlésen.

 

 

Kérem szíves visszajelzését, hogy megjelenésére számíthatunk-e.

 

Budapest, 2021. május 12.

 

Tisztelettel,

Czirbus Zoltán s.k.

elnök