Megszületett a kormányhatározat az Egészségipari stratégiáról

A komplex Egészségipari stratégia részeként a gyógynövényipart érintő javaslatok végrehajtásáról is döntött a Kormány.

Hosszas társadalmi és közigazgatási egyeztetés után, az augusztus 14-én megjelent 1517/2020. (VIII. 14.) Kormányhatározat szerint a Kormány elfogadta az 5 pilléren nyugvó hazai egészségipar fejlesztésére irányuló stratégiát. A döntés egy átfogó egészségipari stratégia megalkotására ad lehetőséget a kormány illetékes tagjainak, a részfeladatok megvalósítására az illetékes miniszterek (ITM, EMMI, AM, stb) 2020. október-novemberi határidőt kaptak.

A stratégia kilenc egészségüggyel kapcsolatos területre összpontosít, ezek a gyógyszeripar, orvostechnikai eszközök, biotechnológia, gyógynövényipar, genomika, bionika, klinikai vizsgálatok, egészségturizmus és e-health háttéripar.

A stratégiában megfogalmazott gyógynövényiparhoz kapcsolódó javaslatokat, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályi környezetre, az ITM minisztere az agrárminiszterrel közösen vizsgálja meg és október végéig készítenek belőle jelentést.

A stratégia többek között olyan feladatokat tartalmaz még, mint egészségiparban működő kkv-k több cikluson átívelő új támogatási rendszere, a magyarországi gyógyszerellátás biztonságának javítása és a hazai gyógyszeripar versenyképességének növelése, a gyógyszeripari innováció támogatása, az egészségipart is érintő egészségügyi beszerzések gyakorlatának felülvizsgálata, vagy az egészségipari kockázati tőkealap létrehozása.