Tisztújító közgyűlést tartott a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács

Újabb öt évre megválasztotta vezetőségét és felügyelőbizottságát a terméktanács

Szeptember 24-én tartotta, a koronavírus járvány miatt elhalasztott, éves rendes Közgyűlését a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács. A Közgyűlés szigorú járványügyi előírások mellett zajlott le Dunaharasztiban.

Az ülést levezető elnök, Czirbus Zoltán, beszámolt a résztvevőnek a 2019-es év szakmai munkájáról, gazdálkodásáról, valamint ismertette a 2020-as munkaprogram részeként szeptember végéig megvalósított szakmai munkát és az év további részére tervezett feladatokat. A 2019. szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint a 2020. évi munkatervet és költségvetést a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.

Az ülésen Czirbus Zoltán, elnök beszámolt a koronavírus járvány és veszélyhelyzet ideje alatt tett a gyógynövényipart érintő egyeztetésekről és javaslatokról, valamint a 1517/2020. (VIII. 14.) Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról szóló Kormány határozat gyógynövényipart érintő részeiről szóló minisztériumi egyeztetések jelenlegi állásáról.

A GYSZT Alapszabályának tervezett módosítását dr. Kator Zoltán ügyvéd ismertette a Közgyűléssel. Az elfogadott új Alapszabály a Tagok kötelezettségeire nézve bővült a gyógynövény ágazatba tartozó termékkör előállítására, forgalmazására és kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó a jogszabályi rendelkezések és szakmai szokványok betartásával. Változás továbbá, hogy a terméktanács tevékenységét, működését és gazdálkodását a jövőben a három tagú felügyelő bizottság felügyeli majd. Az ülések megtartására az elfogadott új alapszabály értelmében online, elektronikus hírközlési eszköz útján is lesz mód.

Az ülésen Czribus Zoltán elnök, Ásványi Tibor alelnök, Dr. Bernáth Jenő, Dr. Máthé Ákos, Zámboriné dr. Németh Éva, Szabó Márton és Szántó András személyében új elnökséget választott a Közgyűlés. Az újonan alakuló Felügyelő bizottság tagjai közé Molnárné Bosznay Évát, Kakas Sándort és dr. Rybaltovszki Pétert kérte fel a GYSZT közgyűlése.