Tagjaink

MATE, Gyógy- és Aromanövények Tanszék

Profil:
•    Oktatás
•    Kutatás
•    Növénynemesítés


Tevékenység rövid bemutatása:
A gyógynövény ágazat K+F hátterét egészen a 80-as évek végéig az 1915-ben alapított Gyógynövény Kutató Intézet jelentette. Később az új, korszerű biológiai, kémiai és technológiai ismeretek szükségessé tették, hogy a szakterület oktatása egyetemi szinten is folyjék. Ezt a folyamatot felismerve a Kertészeti Egyetem már a 60-as évek második felében felvette tematikájába a gyógynövények oktatását és a Zöldségtermesztési Tanszék keretein belül Gyógynövény Csoportot hozott létre. Ennek vezetésével Dr. Kerekes József professzort bízták meg, aki kiemelkedő érdemeket szerzett a szakterületi oktatás és kutatás bevezetésével. A korábbi tanszéki csoport dr. Hornok László egyetemi docens vezetése idején, 1983-ban kapott önálló tanszéki rangot. A 70-es és 80-as években kiépítették a Soroksári Kísérleti Üzem Gyógynövénytermesztési Telepét, amely ma is a gyakorlati oktatás és a kutatás bázisa.

Mára - több strukturális változás után - a Tanszék a szakterület egyik nemzetközileg is számon tartott, vezető oktató-kutató intézményévé vált. Tevékenységünk lényegében átfogja a gyógynövényeket érintő valamennyi kérdéskört. A felsőfokú oktatás BSc és MSc valamint PhD szinten folyik, a meghirdetett tantárgyak száma félévente 10 felett van, a magyar mellett angol nyelven is. A Tanszék részt vett a Felsőfokú szakképzésben és 2014 óta fut a szakirányú posztgraduális továbbképzésünk is. A szélesebb érdeklődői körnek is elérhetőek egynapos tanfolyamaink. Számos tananyag fejlesztésben vettünk részt a betanított munkás szinttől az egyetemi szintig, melyek közül néhány nemzetközi együttműködésben, több nyelven is készült. A Tanszék munkatársai több hazai és külföldi felsőfokú oktatási intézményben is szerepelnek vendég előadóként. Évente 10-15 hallgató ír nálunk szakdolgozatot, és 4-6 hazai és külföldi doktorandusz végez kutatási tevékenységet.

A tanszék laboratóriumában a korszerű eszközök (GC-MS, spektrofotométer, TLC eszközrendszer, stb.) segítik a gyógy- és aromanövények jobb kémiai megismerését. Az élettani jellemzők és ökológiai igények tanulmányozását klímaszekrények, hűtő-fűtő termosztátok és mikroszkópok segítik. A kísérleti telepen mintegy 100 fajt bemutató gyakorlótér, hűtött génbank, illetve a kísérleti és termesztett anyagok feldolgozását biztosító vertikum (szárító, tisztítókapacitás) áll rendelkezésre.

A Tanszék tevékenységét és eredményeit hazai és nemzetközi vonatkozásban is számon tartják. A nemzetközi elismerést jelzi, hogy az utóbbi évtizedekben a Tanszék munkatársai közül került ki többek között a FIP (Federation of International Pharmacist) Gyógynövény Szekciójának elnöke és titkára, az ICMAP (International Council of Medicinal Plants) Európai régiójának elnöke, az IPBGR Gyógy- és Aromanövények Munkacsoportjának elnökhelyettese. Több nagy, nemzetközi szervezet is a Tanszék munkatársaira bízta rendezvényének a megtartását (ISHS-WOCMAP, ISEO). Számos vállalattal, illetve oktató-kutató intézménnyel nyújtottunk be és nyertünk el közös kutatási projektet, EU szinten is. Napjainkban a kutatások az illóolajos növényfajokra, valamint a legjelentősebb hazai alkaloidos fajra, a mákra fókuszálnak. Tevékenységünk felöleli a génmegőrzést,  fajtanemesítést, fajtafenntartást, a hatóanyagok fajon belüli változékonyságának jellemzését és a drogminőség optimalizálásának kéréseit. Eredményeinket rendszeresen közzétesszük magas színvonalú idegen nyelvű folyóiratokban, de ezzel párhuzamosan a gyakorlat számára is.

TOVÁBBI TAGJAINK

Medaquatica Kft.
dm Kft.
dm Kft.
Dráva-COOP Zrt.
Dráva-COOP Zrt.
Dr. Máthé Ákos
Dr. Máthé Ákos
Karahát Kft.
Bárány Angéla
Mohos Gyógynövény Lepárló
Mohos Gyógynövény Lepárló
ESBANA/IFC Group Kft.
ESBANA/IFC Group Kft.

MÉG NEM TAGJA SZÖVTSÉGÜNKNEK?

Ha még nem Szövetségünk tagja, regisztráljon, ha pedig már tagjaink között tudhatjuk Önt, jelentkezzen be, és tegye fel kérdését Szövetségünk tagjainak! Tagjaink között okleveles és minősített szakértők adnak választ a legfontosabb tudnivalókra!